Akceptacja proponowanych rozwiązań pozwala na zamknięcie procesu kreacji i pozwala na przejście do etapu przygotowania, w oparciu o wypracowaną wizję, szczegółowego projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych.

Jeśli zaakceptują Państwo wizualizację, zaczniemy pracę nad rysunkami technicznymi, które zawierają szczegółowe detale. Sporządzamy także specyfikację materiałową (ceramika, armatura, oświetlenie, farby, podłogi, płytki, tkaniny itd.).

Następnie przedstawiamy Państwu całą dokumentację:
Czas jej przygotowania zależy od wielkości powierzchni projektowanej oraz od ilości detali wymagających indywidualnego projektu. Przeciętny czas przygotowania gotowej dokumentacji projektowej od momentu wspólnego wypracowania i zaakceptowania przez klienta propozycji aranżacji wszystkich pomieszczeń wynosi około 2-3 tygodni.

W GOTOWYM PROJEKCIE ZAWARTE SĄ WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ WYTYCZNE DLA FIRM WYKONAWCZYCH UMOŻLIWIAJĄCE SZYBSZE WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH