Etap projektu wnętrza prezentowany w formacie 2D, wykonany będzie na podstawie wybranej i zaakceptowanej propozycji z etapu pierwszego. Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny wnętrza. Jego akceptacja pozwala na przejście do trzeciego etapu pracy projektowej ? przygotowania poglądowych wizualizacji komputerowych projektowanych pomieszczeń.