Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu, w przypadku skorzystania z usługi nadzoru autorskiego lub rozszerzonego nadzoru autorskiego, rozpoczyna się praca projektanta z wykonawcami.
Zależnie od wybranej formy nadzoru ma ona postać konsultacji na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac realizacyjnych z wizją projektową, lub przejęcia roli inwestora, koordynacji prac i dostaw materiałów oraz elementów wyposażenia aż po przekazanie klientowi gotowego, wykończonego ?pod klucz? lokalu.

NADZÓR ? Nadzorujemy realizacje projektowanych wnętrz. Kontrolujemy prace wykonawców, przeprowadzamy koordynacje pracujących na inwestycji firm i ekip wykonawczych. Spotkania na których sprawdzana jest poprawność wykonywanych prac realizowanych na podstawie projektu. Celem kontroli jest jak najdokładniejsze przełożenie projektu na rzeczywistość. Spotkania polegają na współpracy pomiędzy wykonawcami i architektami. Na miejscu rozwiązywane są niejasności i wątpliwości ze strony inwestora i wykonawców.

MATERIAŁY ? Używamy bardzo różnorodnych i nie zawsze najbardziej typowych materiałów i elementów wyposażenia. Zapewniamy możliwość zakupu oraz dostarczamy na budowę wszystkie potrzebne do wykonania wnętrz materiały wykończeniowe. Dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia- przedstawiamy w postaci różnych rozwiązań cenowych jak i stylistycznych odpowiadających wybranej koncepcji. Pomagamy w zakupie i zamówieniu. Nadzór autorski oraz obsługa inwestycji- to ostatni prowadzony przez nas etap współpracy i następuje w momencie przystąpienia ekipy budowlanej do prac. Często poszczególne etapy łączą się ze sobą.
Po zakończeniu współpracy nadal utrzymujemy z klientem kontakt w celu ewentualnych dalszych konsultacji. Wszystkie powyższe etapy składają się na projekt kompleksowy. Dodatkowo oferujemy sporządzenie dokładnego kosztorysu oraz wspólne zakupy.

WYKONAWSTWO ? Współpracujemy z doświadczonymi wykonawcami. Cenimy sobie najwyższą jakość usług. W realizacji naszych projektów uczestniczą najlepsi stolarze, szklarze, parkieciarze, glazurnicy i firmy budowlane.

Od koordynacji prac po realizację ?POD KLUCZ?.